Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki képzés

...

 

A BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki képzésére a 2018-as évre meghirdeti a jelentkezést.

A képzés időtartama 4 félév, kezdés 2018 februárjában.

A képzés elsősorban meglévő épületek vizsgálatával és megerősítési technikákkal foglalkozik, továbbá tartalmaz elméleti, általános mérnöki és tervezési tárgyakat is.


Építészet Hónapja 2017

...
... ... ... ... ...
OKTÓBER - AZ ÉPÍTÉSZET HÓNAPJA

A NÓGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA 2017. OKTÓBERI RENDEZVÉNYEI

szeptember 30. szombat
Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ
- 14.00 Köszöntõ, az Építészet Hónapja megnyitása
A Reimholz Péter által tervezett posztmodern épület bemutatása
- 14.30 Balassagyarmat új városközpontja és a további tervek
Előadó: Eleőd Ákos Ybl- és Podmaniczky-díjas építész, a városközpont tervezője
- 19.30 Bánk Tóparti Vendégház
Beszélgetés aktuális kérdéseinkről

október 1. vasárnap 10.00 óra
- Alsópetény Látogatás a felújított volt Prónay-kastélyban
A Werbőczy-emlékmű megtekintése
- Nógrádsáp A XV. századi gótikus r.k. templom megtekintése

október 7. szombat 8.00 óra
Kamarai kirándulás
- Mátraterenye (Homokterenye) - Szent Márton-templom megtekintése
- Mátraterenye (Nádújfalu) - Szent Kereszt Felmagasztalása-templom és harangtorony megtekintése
- Váraszó Árpád-kori templom megtekintése
- Tarnaszentmária Sarlós Boldogasszony templom megtekintése
- Kisnána XI.-XII. században épült vár megtekintése
- Feldebrő Szent Márton-templom (XI. szd-i altemplom) megtekintése

október 12. csütörtök 16.00 óra
Pásztó Teleki László Városi Könyvtár
A pásztói malom felújítása – diplomatervek bemutatása
- Telek Andrea okl.építészmérnök: Turisztikai fogadóépület és vendégházak a pásztói Szalai Malom területén
- Varga Bianka okl.építészmérnök: Újjáélesztett malom - pékség és sütőműhely Pásztón

október 16. hétfő 17.00 óra
Balassagyarmat Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
Az "Év Építésze 2017" díj átadása
Előadások a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából
- Balassagyarmat protestáns templomai és városépítészeti összefüggéseik
Előadó: Kovács Gábor építész
- 'Az Úr asztala köré gyűlvén' - Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború között épült református templomai
Előadó: Gál Szabolcs építész és Hevér Dominika építészhallgató

október 19. csütörtök 17.00 óra
Salgótarján Dornyay Béla Múzeum
Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel
Előadók: A téma szakértői

október 26. csütörtök 17.00 óra
Salgótarján Dornyay Béla Múzeum
A napenergia hasznosításának építészeti vonatkozásai
Előadó: Kovács Zoltán épületenergetikai szakmérnök


A Magyar Építész Kamara tagjai az eloadásokon való részvételért továbbképzési kreditpontot kapnak, a kamarai akkreditáció folyamatban van.

Az előadásokra a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

MÉK választások 2017

Tisztelt Tagtársunk!

2017 a választások éve a Magyar Építész Kamaránál!

Az előttünk álló 4 év tele lesz a szakmagyakorlás számára szinte sorsdöntő változásokkal – ezt mindenféle látnoki képesség nélkül is biztosan tudhatjuk.

Milyen kamarai elnökség viszi át a szakmát a XXI. század harmadik évtizedébe?
Milyen lesz az a közeg, amelyet – részben – mi alakítunk ki magunk körül?
Maradjanak a mai alapértékek, vagy változásra van szükség?
Mit várjunk el a Kamarától, és mivel járuljunk hozzá mi, kamarai tagok?


Ehhez hasonló kérdések garmadája vár válaszra.
El kell döntsük, hogy milyen habitusú vezetőkre bízzuk a kérdések felvetését és a válaszok kidolgozását a tagság számára!
E döntés előkészítését a küldöttgyűlés a Jelölő Bizottságra bízta. A Bizottság ezúton kéri minden területi kamarai tag javaslatát.

TAK véleményezés szempontrendszere

A jogszabályban megfogalmazottak szerint a „Településképi Arculati Kézikönyv (Kézikönyv) a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze”, amely a szakmai kritériumoknak megfelel, de jelentős benne a települési közösség véleményének kifejeződése. A Kézikönyv elsősorban az építtetőknek készülő útmutató, amely segíteni kíván a tervezés folyamatában, bemutatva és kiemelve az adott település kulturális és épített értékeit, ajánlásokat megfogalmazva az olvasónak az egyes településrészek tekintetében. Az ajánlások nem kötelező jellegűek, a cél a látómező kiszélesítése és ötletadás a vizuális és építészeti kultúra terén a településrészben való harmonikus megjelenés érdekében.

"Egyszerű bejelentés" szabályzat módosítása - 2017. május 25.

Tisztelt Szakmagyakorlók!

Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.


Jogszabályváltozások 2017.04.28.

Tisztelt Szakmagyakorlók!

Ezúton felhívjuk figyelmüket az alábbi új jogszabályokra.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletnek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

105/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A fenti két rendeletet is tartalmazó Magyar Közlöny kattintva letölthető.

Év Építésze 2017 felhívás

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége
FELHÍVÁSA
AZ "ÉV ÉPÍTÉSZE 2017"
építészeti pályázat meghirdetéséről
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az építészet társadalmi elismertségének növeléséért, az alkotók megbecsüléséért, az építészeti alkotások megismertetéséért, a kiváló építészeti teljesítmények elismerésére, a Nógrád Megyei Építész Kamara tagjai számára
"Év Építésze 2017"
című építészeti pályázatot hirdet meg.

Az "Év Építésze 2017" díjat kaphatja a Nógrád Megyei Építész Kamara azon tagja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az építészet területén, munkája eredményeként magas színvonalú építészeti alkotás valósult meg, vagy alkotó tevékenysége jelentősen hozzájárult a települések fejlődéséhez, a környezet alakításához vagy közéleti tevékenysége révén hozzájárult az építészeti kultúra szélesebb körű megismertetéséhez.

A díj egy érem – tervezte Molnár Péter szobrászművész – és oklevél, ami mellé nettó 100.000.- Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Kamara a mindenkori éves költségvetésében biztosít. A Kamara továbbá lehetővé teszi a díjazott részére, hogy pályamunkáját és építészeti tevékenységét kiállításon bemutassa, mely kiállítás a díj átadásának alkalmából nyílik meg.

A díjat évente egyszer adományozza a Kamara elnöksége, amelyet minden év október 1-én, az „Építészet Hónapja” megnyitójának keretében, a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöke ad át.

Nógrád Megye Építész Kamara Elnöksége felhívja tagjait pályázat benyújtására.

A pályázatot a 2017. május 15-ig kell benyújtani az Elnökséghez. A pályázat legfeljebb A3 méretű lapokon, a megértéshez szükséges terveket, fényképeket és rövid műszaki leírást tartalmazhat. A technika szabadon választott, de a kiállításon való publikálást tegye lehetővé. A pályázathoz az építési engedély másolatát, a településrendezési tervet jóváhagyó önkormányzati rendelet kivonatát, valamint – a kiállításon kívüli publikációhoz - az építtető vagy tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.

A pályázatokat a Kamara elnökségének tagjaiból, a bizottságok elnökeiből, továbbá az elnökségi ülésen a megye területeit képviselő meghívottakból, valamint a korábbi díjazottakból álló, Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjait a Kamara elnöke kér fel.

Salgótarján, 2017. április 4.

Kenyeres István s.k.
a NMÉK elnöke

Felhívás: tagdíj 2017

Tisztelt Tagjaink, Kedves Kollegák!
 

2017 évben a tagdíj változatlan 50.000.-Ft, amit a NMÉK Alapszabálya szerint két részletben kell megfizetni:
 • 1. részlet: 2017. május 20.

 • 2. részlet: 2017. október 20.

 

Változás, hogy ez évben nem küldjük ki előre a számlákat, azt a befizetést követően a befizető nevére fogják megkapni!

A befizetés történhet átutalással a 55400187-10003664 számú számlára, kérelemre csekket is küldünk ki.

Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság:
 • tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat (azok a 70 év feletti tagok, akik kérték tiszteletbeli tagságukat és azt az elnökség jóváhagyta);

 • 15.000.-Ft tagdíjat fizet:
  • az a nyugdíjas, aki január 15-ig nyilatkozott, hogy előző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett;
  • az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékben érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik;
  • akinek tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel a szüneteltetés időszakára;
 • 35.000.-Ft tagdíjat fizet: a kettős kamarai tag (NMÉK + NMMK).

A kedvezményezett tagdíjat egy összegben kell befizetni!

A NMÉK Alapszabálya szerint a késedelmes befizetés esetén az elnökség pótdíjat állapíthat meg, melynek mértéke az éves tagdíj legfeljebb 25%-a lehet!

A tagdíjfizetés elmulasztása esetén, amennyiben a tagnak egy évi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódott fel, a területi kamara elnöksége tagsági viszonyát határozatával megszünteti és törli a névjegyzékből!

A területi kamara elnöksége a tag indokolt kérelme alapján méltányossági jogkörével élve dönthet a tagdíj részletekben történő megfizetéséről, a pótlékmentes halasztásról legfeljebb fél évre.
 

Kérem a tagdíjat a megadott határidőre mindenki fizesse be!


Salgótarján, 2017. március 14.

Üdvözlettel:
Spiegel Józsefné
titkár

Felhívás: nyilvántartási díj 2017

Tisztelt Szakmagyakorló Kolléga!
 

Tájékoztatom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (6) bekezdése bc) pontja szerint a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele az éves nyilvántartási díj befizetése.

2017. évre a nyilvántartási díj 15.000.-Ft

Befizetési határidő: 2017. május 20.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kr. 44. § (1) c) pontja alapján a területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót, ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be.
Amennyiben a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti a nyilvántartási díj fizetési kötelezettségét, a Kormányrendelet (4) f) pontja alapján a szakmagyakorlási tevékenysége folytatását 6 hónap időtartamra megtiltom. Ha 6 hónapon belül sem igazolja a díjfizetési kötelezettség teljesítését a (5) h) pont alapján megtiltom a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és törlöm a névjegyzékből.


Salgótarján, 2017. március 14.

Üdvözlettel:
Spiegel Józsefné
titkár

A Miniszterelnökség tájékoztatója a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásához

Január 1-vel kezdődött meg a végrehajtása. Az önkormányzatokra várófeladatok, tehát a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának határideje 2017. október 1. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, valamint háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont mind a településeknek, mind a törvény végrehajtásában a településeket segítő többi szereplőnek számos formában biztosít támogatást. Az önkormányzatok a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásában az országos és területi építészkamarákra, a megyei önkormányzati és állami főépítészre, valamint az Országos Főépítészi Kollégiumra támaszkodhatnak, ezért a Miniszterelnökség külön figyelmet fordít a meglévő és leendő főépítészek szakmai támogatására.

A oldalon:
 • digitálisan elérhetővé tettük a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez szükséges , melyet folyamatosan fejlesztünk;
 • a településkép védelméről szóló törvénnyel kapcsolatos gyakran ismétlődő kérdéseket ;
 • várjuk kérdéseiket, javaslataikat e-mailben a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címre;
 • hamarosan elérhetővé teszünk egy minta-kézikönyvet és rendelet-mintát;
 • ezen felül február közepétől ingyenes képzéseket szervezünk először a főépítészek, majd a későbbiekben az érdeklődők számára;
 • az országos és területi kamarákat ellátjuk azokkal az anyagokkal, amelyek a tagság és a helyi önkormányzatok számára megnyugtató felvilágosítást nyújt a feladatok ellátásához.
Kérjük Kedves Kollégáinkat, hogy kérdéseikkel és javaslataikkal forduljanak bizalommal az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársághoz a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címen.

Üdvözlettel,
Füleky Zsolt
helyettes államtitkár
Joomla SEF URLs by Artio