nmekfokep

2021. január 13-án ügyfélfogadás 10:00 órától

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2021. január 13-án  az ügyfélfogadás 10:00 órától van.

TÁJÉKOZTATÓ A VIZSGÁK, BESZÁMOLÓK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Szakmagyakorlók!

 A MÉK megnyitotta a jelentkezéseket a vizsgákra:

A tájékoztató az alább linken érhető el:

http://mek.hu/index.php?link=Tajekoztato_a_vizsgak__beszamolok_ujrainditasarol_____20200624

A tananyagok, ügyrend és egyéb információk innen érhetők el:

http://mek.hu/index.php?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok

Konzultáció nem lesz nyáron, szeptembertől az akkori helyzet alapján döntenek a továbbiakról.

A vizsgaanyagok bárki számára elérhető, így nyomtatott formában történő megküldésük megszűnik.

Üdvözlettel:

Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna

titkár

Tisztelt Kamarai Tagok!

Korábban a Választási Jelölő Bizottság Elnöke tájékoztatta tagságot, hogy a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara megválasztott tisztségviselőinek, illetve a bizottságok tagjainak a megbízatása 2020. május 19-én lejár, ennek megfelelően   2020 május 14-én kerül sor a tisztújító taggyűlésre.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, és az azt követően hozott korlátozó intézkedések érintik mind a Magyar Mérnöki Kamara, mind pedig területi kamarák szerveinek működését is.

A MMK Elnöke a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján közleményt adott ki a veszélyhelyzet idején a testületek működésére vonatkozó szabályokról, melyben rendelkezik többek között arról is, hogy a MMK és a területi kamarák szerveinek személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

Ezen intézkedés értelmében a fentiekben jelzett időpontban a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara tisztújító taggyűlése nem kerül megtartásra.

A MMK Elnökének fentiekben hivatkozott közleménye rendelkezik továbbá  arról is, hogy a kamarai választott tisztségviselők mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően legkésőbb 90. napra összehívandó küldött- vagy taggyűlésen tartott választáson az új tisztségviselőket nem választják meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt mind a MMK, mind a területi kamarák esetében az elnökség jogosult a köztestület költségvetését és beszámolóját elfogadni, és az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni

Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna

                 titkár

AZ ,,ÉV ÉPÍTÉSZE 2020" - FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

AZ ,,ÉV ÉPÍTÉSZE 2020’’

építészeti pályázat meghirdetéséről

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az építészet társadalmi elismertségének növeléséért, az alkotók megbecsüléséért, az építészeti alkotások megismertetéséért, a kiváló építészeti teljesítmények elismerésére, a Nógrád Megyei Építész Kamara tagjai számára

„Év Építésze 2020”

című építészeti pályázatot hirdet meg.

Az „Év Építésze 2020” díjat kaphatja a Nógrád Megyei Építész Kamara azon tagja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az építészet területén, munkája eredményeként magas színvonalú építészeti alkotás valósult meg, vagy alkotó tevékenysége jelentősen hozzájárult a települések fejlődéséhez, a környezet alakításához vagy közéleti tevékenysége révén hozzájárult az építészeti kultúra szélesebb körű megismertetéséhez.

A díj egy érem – tervezte Molnár Péter szobrászművész – és oklevél, ami mellé nettó 100.000.- Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Kamara a mindenkori éves költségvetésében biztosít.

A Kamara továbbá lehetővé teszi a díjazott részére, hogy pályamunkáját és építészeti tevékenységét kiállításon bemutassa, mely kiállítás a díj átadásának alkalmából nyílik meg.

A díjat évente egyszer adományozza a Kamara elnöksége, amelyet minden év október 1-jén, az „Építészet Hónapja” megnyitójának keretében, a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöke ad át.

Nógrád Megye Építész Kamara Elnöksége felhívja tagjait a pályázat benyújtására.

A pályázatot 2020. augusztus 31-ig

kell benyújtani az Elnökséghez. A pályázat legfeljebb A3 méretű lapokon, a megértéshez szükséges terveket, fényképeket és rövid műszaki leírást tartalmazhat. A technika szabadon választott, de a kiállításon való publikálást tegye lehetővé. A pályázathoz az építési engedély másolatát, - amennyiben kell - valamint – a kiállításon kívüli publikációhoz – az építtető vagy tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.

A pályázatokat a Kamara elnökségének tagjaiból, a bizottságok elnökeiből, továbbá az elnökségi ülésen a megye területeit képviselő meghívottakból, valamint a korábbi díjazottakból álló Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjait a Kamara elnöke kéri fel.

Salgótarján, 2020.május 28.

                                                                                                   Fülöp Zsolt sk.

                                                                                                 a NMÉK elnöke