Tisztelt Kamarai Tagok!

Korábban a Választási Jelölő Bizottság Elnöke tájékoztatta tagságot, hogy a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara megválasztott tisztségviselőinek, illetve a bizottságok tagjainak a megbízatása 2020. május 19-én lejár, ennek megfelelően   2020 május 14-én kerül sor a tisztújító taggyűlésre.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, és az azt követően hozott korlátozó intézkedések érintik mind a Magyar Mérnöki Kamara, mind pedig területi kamarák szerveinek működését is.

A MMK Elnöke a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján közleményt adott ki a veszélyhelyzet idején a testületek működésére vonatkozó szabályokról, melyben rendelkezik többek között arról is, hogy a MMK és a területi kamarák szerveinek személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.

Ezen intézkedés értelmében a fentiekben jelzett időpontban a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara tisztújító taggyűlése nem kerül megtartásra.

A MMK Elnökének fentiekben hivatkozott közleménye rendelkezik továbbá  arról is, hogy a kamarai választott tisztségviselők mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően legkésőbb 90. napra összehívandó küldött- vagy taggyűlésen tartott választáson az új tisztségviselőket nem választják meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt mind a MMK, mind a területi kamarák esetében az elnökség jogosult a köztestület költségvetését és beszámolóját elfogadni, és az így meghozott határozatot a köztestület legfőbb szervének a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni

Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna

                 titkár