Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga

Módosult az építészeti alkotások szerzői jogával kapcsolatos szabályozás

Kihirdetésre került az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXIV. törvény és az egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra,

műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 280/2018. (XII.21.) Korm. rendelet. A jogszabályokkal kapcsolatban tájékoztatásul közzé tesszük dr. Gáts Andrea L.L.M. ügyvéd, szabályozási szakjogász "Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga" című első cikkét. 

 

Szerzői jogi cikk megtekintése

 

Nagy Iván Honismereti Pályázat

Ebben az évben a kamaránk is csatlakozott a Nagy Iván Honismereti Pályázatot korábban kiíró múzeumokhoz és levéltárakhoz néhány feladványi témakörrel, mint kiíró-meghirdető szervezet.

Azt szeretnénk, hogy építészeink is részt vennének ezen a pályázaton, bemutatva, hogy a helyismeret, a hagyományok ismerete és megismertetése a szakmánk része is. A településképi arculati kézikönyvek tanulsága, hogy valamennyi faluban van még feltárni, bemutatni való települési-, településszerkezeti-, és építészeti emlék, mely akár tudományos feldolgozásra is vár.

A pályázathoz való csatlakozással szeretnénk elérni, hogy az építészek is bekapcsolódjanak a községeink történeti faluképének alakulásába, és a hagyományok megőrzésével a következő évek változásainak előkészítői legyenek.
Kollégáimmal összeállított témakörökkel igyekeztünk széleskörű vizsgálódásra lehetőséget biztosítani.
 
 
 

Év Építésze 2019 felhívás

A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége
 
FELHÍVÁSA
AZ "ÉV ÉPÍTÉSZE 2019"
építészeti pályázat meghirdetéséről
 
A Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöksége az építészet társadalmi elismertségének növeléséért, az alkotók megbecsüléséért, az építészeti alkotások megismertetéséért, a kiváló építészeti teljesítmények elismerésére, a Nógrád Megyei Építész Kamara tagjai számára
"Év Építésze 2019"
című építészeti pályázatot hirdet meg.

Az "Év Építésze 2019" díjat kaphatja a Nógrád Megyei Építész Kamara azon tagja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az építészet területén, munkája eredményeként magas színvonalú építészeti alkotás valósult meg, vagy alkotó tevékenysége jelentősen hozzájárult a települések fejlődéséhez, a környezet alakításához vagy közéleti tevékenysége révén hozzájárult az építészeti kultúra szélesebb körű megismertetéséhez.

A díj egy érem – tervezte Molnár Péter szobrászművész – és oklevél, ami mellé nettó 100.000.- Ft pénzjutalom is jár, amelyet a Kamara a mindenkori éves költségvetésében biztosít. A Kamara továbbá lehetővé teszi a díjazott részére, hogy pályamunkáját és építészeti tevékenységét kiállításon bemutassa, mely kiállítás a díj átadásának alkalmából nyílik meg.

A díjat évente egyszer adományozza a Kamara elnöksége, amelyet minden év október 1-én, az „Építészet Hónapja” megnyitójának keretében, a Nógrád Megyei Építész Kamara Elnöke ad át.

Nógrád Megye Építész Kamara Elnöksége felhívja tagjait pályázat benyújtására.

A pályázatot a 2019. május 27-ig kell
 
benyújtani az Elnökséghez. A pályázat legfeljebb A3 méretű lapokon, a megértéshez szükséges terveket, fényképeket és rövid műszaki leírást tartalmazhat. A technika szabadon választott, de a kiállításon való publikálást tegye lehetővé. A pályázathoz az építési engedély másolatát, a településrendezési tervet jóváhagyó önkormányzati rendelet kivonatát, valamint – a kiállításon kívüli publikációhoz - az építtető vagy tulajdonos hozzájárulását is csatolni kell.

A pályázatokat a Kamara elnökségének tagjaiból, a bizottságok elnökeiből, továbbá az elnökségi ülésen a megye területeit képviselő meghívottakból, valamint a korábbi díjazottakból álló, Bíráló Bizottság bírálja el, melynek tagjait a Kamara elnöke kér fel.

Salgótarján, 2019. március 22.

Kenyeres István s.k.
a NMÉK elnöke

Felhívás: tagdíj 2019

Tisztelt Tagjaink, Kedves Kollégák!

A Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése 11/2018.(11.30.) számú határozatában a 2019. évre vonatkozó tagdíjat 60.000 Ft-ban állapította meg.

NMÉK Alapszabálya szerint a tagdíjat minden évben két részletben kell megfizetni:
 
1. részlet: 2019. május 20.

 

2. részlet: 2019. október 20.

 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető nevére állítjuk ki a befizetést követően.

Amennyiben a tagdíj befizetését a munkáltatója átvállalja, úgy a befizető adataihoz annak nevét, címét kérjük feltüntetni.

A közlemény rovatban minden esetben legyen feltüntetve kinek, vagy kiknek a részére történt a befizetés pontos név és kamarai azonosítószám feltüntetésével!

A befizetés történhet átutalással a 55400187-10003664 számú számlára, postai befizetéshez csekket kérésre levélben is megküldünk.

Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság:
  • tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat (azok a 70 év feletti tagok, akik kérték tiszteletbeli tagságukat és azt az elnökség jóváhagyta);

  • 18.000.-Ft tagdíjat fizet:
    • az a nyugdíjas, aki január 15-ig nyilatkozott, hogy előző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett;
    • az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékben érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik;
    • akinek tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel a szüneteltetés időszakára;
  • 42.000.-Ft tagdíjat fizet: a kettős kamarai tag (NMÉK + NMMK).

A kedvezményezett tagdíjat egy összegben kell befizetni!

A NMÉK Alapszabálya szerint a késedelmes befizetés esetén az elnökség pótdíjat állapíthat meg, melynek mértéke az éves tagdíj legfeljebb 25%-a lehet!

A tagdíjfizetés elmulasztása esetén, amennyiben a tagnak egy évi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódott fel, a területi kamara elnöksége tagsági viszonyát határozatával megszünteti és törli a névjegyzékből!

A területi kamara elnöksége a tag indokolt kérelme alapján méltányossági jogkörével élve dönthet a tagdíj részletekben történő megfizetéséről, a pótlékmentes halasztásról legfeljebb fél évre.

Kérem a tagdíjat a megadott határidőre mindenki fizesse be!


Salgótarján, 2019. március 21.

Üdvözlettel:
Spiegel Józsefné
titkár

Felhívás: nyilvántartási díj 2019

Tisztelt Szakmagyakorló Kolléga!

Tájékoztatom, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 6. § (6) bekezdése bc) pontja szerint a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele az éves nyilvántartási díj befizetése.

2019. évre a nyilvántartási díj 30.000.-Ft

Befizetési határidő: 2019. május 20.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kr. 44. § (1) c) pontja alapján a területi kamara titkára figyelmeztetésben részesíti a szakmagyakorlót, ha a nyilvántartási díjat határidőre nem fizeti be.
Amennyiben a határozatban foglalt határidőre sem teljesíti a nyilvántartási díj fizetési kötelezettségét, a Kormányrendelet (4) f) pontja alapján a szakmagyakorlási tevékenysége folytatását 6 hónap időtartamra megtiltom. Ha 6 hónapon belül sem igazolja a díjfizetési kötelezettség teljesítését a (5) h) pont alapján megtiltom a szakmagyakorlási tevékenység folytatását és törlöm a névjegyzékből.

 

Salgótarján, 2019. március 21.

Üdvözlettel:
Spiegel Józsefné
titkár

Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga

Módosult az építészeti alkotások szerzői jogával kapcsolatos szabályozás 
Szerzői jogi cikk
Kihirdetésre került az egyes törvényeknek az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 2018. évi CXXXIV. törvény és az egyes kormányrendeleteknek az építészeti alkotásokra, 

műszaki létesítményekre és azok terveire vonatkozó szerzői jogi szabályozással összefüggő módosításáról szóló 280/2018. (XII.21.) Korm. rendelet. A jogszabályokkal kapcsolatban tájékoztatásul közzé tesszük dr. Gáts Andrea L.L.M. ügyvéd, szabályozási szakjogász "Fordulóponton az építészeti alkotások szerzői joga" című első cikkét. 

 

Szerzői jogi cikk